JOGI NYILATKOZAT

Tisztelt Látogatónk!

Ön a Klinikai Kutatási Iránytű (a továbbiakban „KKI”) által üzemeltetett weboldalra látogatott. A webhely használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat szabályozza a webhely és a rajta szereplő valamennyi anyag használatának szabályait.

A Szolgáltató részletes adatai:
Cégnév: Spicy Analytics Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartó hatóság Tatabányai Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzészám . 11-09-023137
Székhely: 2500 Esztergom, Arany János utca 5-7.
E-mail: legal@spicyanalytics.com

A webhely megnyitásával valamint az oldalon való böngészéssel Ön elfogadja a webhely használatára vonatozó szabályokat. Ha Ön nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, kérjük, ne használja a webhelyet. A felhasználási feltételek nem ismerete nem mentesíti Önt a felelősség alól.
Ezeket a szabályokat a KKI is magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Tájékoztatjuk, hogy a KKI fenntartja magának a jogot arra, hogy a felhasználási feltételeket bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa, amely módosításokat és új feltételeket ugyanezen a honlapon teszi közzé. Kérjük, időnként látogasson vissza, hogy biztosan értesüljön az esetleges változásokról!

1. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
Ön a honlap látogatásával egyidejűleg adatot is szolgáltat a KKI részére. Ez az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a honlapon elhelyezett űrlapok kitöltésével történik. Tájékoztatjuk, hogy a webhelyen keresztül megadott személyes adatok (név, e-mail cím stb.) kezelése az Adatvédelmi tájékoztatóval teljes összhangban történik. Mielőtt bárminemű adatot a rendelkezésünkre bocsát, kérjük, figyelmesen olvassa el az adatvédelmi tájékoztatónkat az adatkezelés módjáról és feltételeiről.
Az adatkezelés feltételeiről részletesen az Adatvédelmi tájékoztatóban olvashat további információkat.
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH 83650

2. TARTALOM
A webhelyünket a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, mindazonáltal az itt szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A KKI bár megtesz minden tőle elvárhatót, de nem tudja garantálni a honlapon elérhető tartalmak helyességét, naprakészségét, teljességét, pontosságát, időszerűségét. A webhelyen szereplő információk nem jelentenek felhívást, tanácsadást vagy ajánlást. A webhelyen elhelyezett információk nem szolgálhatnak kizárólag semmilyen elhatározás vagy intézkedés alapjául. A nyilatkozat elfogadásával Ön kifejezetten kijelenti, hogy a webhelyen lévő információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik. Felhívjuk a figyelmét, hogy a webhely információi semmilyen esetben sem helyettesítik az orvosi tájékoztatást vagy tanácsadást!

3. LINKEK
A webhely és azon szereplő tájékoztató cikkek, funkciók számos kapcsolódási pontot (linket) tartalmazhatnak, amelyek akár más szolgáltatók webes tartalmára vezethetnek. Tájékoztatjuk, hogy a linkre mutató szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért, az ott elhelyezett információkért, szolgáltatásokért a KKI nem tud felelősséget vállalni. A linkek elhelyezése nem minősül a külső weboldalak, információk vagy szolgáltatások támogatásának vagy esetleg ajánlásának.

4. SZERZŐI JOGOK
A weboldal tartalma, az ott szereplő cikkek, illusztrációk, hanganyagok, szoftverek és egyéb anyagok, a weboldal kialakítása, forráskódja domain neve (együtt „Adatok”) – ellenkező megjelölés hiányában – a KKI szellemi alkotásai, amelyek szerzői jogi, szabadalmi és védjegyoltalmi jogszabályok védelme alatt állnak, vagy a megfelelő jogosult tulajdonos engedélyével kerültek felhasználásra. A webhelyen szereplő Adatok módosítására, átírására, újraközlése, előadása, nyilvános felhasználása, terjesztése, kereskedelmi célzatú felhasználása csak a KKI előzetes engedélyéve kerülhet sor, pusztán a honlapon történő elhelyezés nem minősül a hozzájárulás megadásának.

A KKI kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül, jelen nyilatkozattal hozzájárul ahhoz, hogy magánszemély felhasználók saját, kizárólagos személyes használatukra a weboldal tartalmát, annak kivonatait saját számítógépükön, hálózatukon tárolják, megosszák, azt kinyomtassák, egyéb módon többszörözzék, amennyiben azt kizárólag tájékoztató jelleggel teszik.
A webhely bármely Adatának az előzőtől eltérő, üzleti jellegű felhasználásához a KKI előzetes, írásbeli engedélye szükséges.

5. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
Figyelemmel arra, hogy az internet egy nyílt hálózat, KKI kizár minden felelősséget az elektronikus formában továbbított üzenetek, információk megsemmisülése, késése, vagy bármely egyéb hibája tekintetében.

KKI nem vállal felelősséget a webhely hibájából, használhatatlanságából, rendszerhibából, nem megfelelő működésből, meghibásodásból eredő károkért, amelyek a KKI-n kívülálló okok, vagy tőle független harmadik személyek okoztak.

KKI szintén nem vállal felelősséget az Ön eszközének nem megfelelő védelméből származó rosszindulatú programok vagy vírusok által okozott támadások, víruskárok, adatlopás, adatvesztés vagy az adatok megváltoztatása következtében keletkező károkért.

KKI mindennemű felelősséget kizár továbbá az Ön által megadott adatok szabálytalansága, illetve valóságnak nem megfelelőségéből eredő károkért.

KKI a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig kizár minden felelősséget a webhely használata vagy ennek eredményeként bármilyen módon, közvetve, vagy közvetlenül okozott mindennemű károkért, hátrányért és hibáért.

KKI a birtokába kerülő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, károsításával, nyilvánosságra hozatalával, többszörözésével vagy ezekkel összefüggésbe keletkezett esetleges károkért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag a magatartás megvalósítója a felelős.

6. ELKÜLDÖTT INFORMÁCIÓK
Amennyiben Ön önként adatot szolgáltat a KKI-nek a weboldalon keresztül, az adatok beküldésével egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy azokon a KKI ellenérték nélküli felhasználási jogot szerezzen és saját belátása szerint – az Adatvédelmi tájékoztató szabályainak keretei között – felhasználhassa, valamint kijelenti, hogy a beküldött anyag felhasználása nem sérti más személyek jogait.

A beküldött adatokat a KKI nem ellenőrzi, így semmilyen felelősséget nem vállal az információk helyességért. KKI fenntartja a jogot, hogy bármilyen információt bármikor, előzetes értesítés nélkül, saját belátása szerint szerkesszen, eltávolítson a webhelyről.
A webhelyen történő önkéntes adatmegadás során Ön köteles a valóságnak, illetve tényleges állapotának megfelelő adatokat szolgáltatni. A KKI fenntartja magának a jogot, hogy a személyes adatokat ellenőrizze, és amennyiben azok nyilvánvalóan helytelenek, pontatlanok, és az adatokat megfelelő határidőn belül nem pontosította, úgy a KKI jogosult az érintett adatokat törölni rendszeréből.

Mindezek mellett Ön kötelezi magát, hogy semmi olyan adatot nem küld a webhelyre, amely bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel, az internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról szóló irányelvben foglaltakkal, bármilyen általánosan elfogadott szabállyal, vagy a jó erkölcs követelményével ellentétes lenne. Ezen szabályok megszegéséért kizárólag Ön tartozik felelősséggel.

Amennyiben kérdése, panasza lenne, vagy további információra lenne szüksége, Ügyfélszolgálatunk (e-mail: ugyfelszolgalat@kutatasiranytu.hu; Tel.: +36 1 510 0052) készséggel ad további felvilágosítást!