Právní prohlášení

Vážení návštěvníci!
Navštívili jste internetovou stránku provozovanou Klinickým výzkumným kompasem (dále jen “KVK”). Před vstupem na internetovou stránku si prosím pozorně pročtěte toto právní prohlášení. Tímto prohlášením se řídí všechna pravidla využívání webové stránky a všech materiálů na této stránce.

Detailní údaje poskytovatele:

Název společnosti: Spicy Analytics s.r.o.
IČ: 05028892
Adresa: U nákladového nádraží 3265/10, Strašnice, 130 00 Praha 3
E-mail: cz@spicyanalytics.com

Návštěvou internetové stránky vyjadřujete souhlas s pravidly vztahujícími se na její využití. Pokud s obsahem prohlášení nesouhlasíte, tak tuto internetovou stránku prosím nevyužívejte. Neznalost uživatelských podmínek Vás nezbavuje odpovědnosti.
Tato pravidla považuje KVK za závazná i pro sebe.
KVK si nicméně vyhrazuje právo na změnu uživatelských podmínek, a to kdykoliv i bez předcházejícího upozornění. Nové, popř. upravené podmínky by byly zveřejněny na této internetové stránce. Prosím informujte se o případných změnách, aktuálních pravidlech na našich stránkách.

 

 1. PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
  Návštěvou internetové stránky poskytujete KVK údaje. Poskytování údajů je částečně automatické a částečně probíhá vyplněním formulářů na naší internetové stránce. Zpracování osobních údajů zadaných přes web (jméno, e-mailová adresa, atd.) probíhá v souladu se zásadami o ochraně osobních údajů. Před poskytnutím jakýchkoliv informací si prosím pozorně přečtěte náš informační materiál o ochraně osobních údajů a o způsobu a podmínkách jejich zpracování.
  Detailnější informace o podmínkách zpracování údajů si další naleznete v Informačním materiálu o ochraně osobních údajů.

 

 1. OBSAH
  Náš web jsme připravili s největší možnou pozorností, ale i tak mají zde uvedené informace výlučně informační charakter. Stránku pravidelně aktualizujeme, ale i tak nemůžeme garantovat stoprocentní správnost, aktuálnost, úplnost a přesnost údajů. Informace zde uvedené nelze považovat za výzvu, poradenství nebo doporučení. Zároveň nemohou sloužit jako výhradní základ pro jakékoliv doporučení nebo přijaté opatření. Přijetím prohlášení výslovně potvrzujete, že informace využíváte dobrovolně, na základě vlastní vůle a na vlastní odpovědnost. Rádi bychom upozornili, že informace zde uvedené v žádném případě nenahrazují informace nebo doporučení od lékaře.

 

 1. ODKAZY
  Při pročítání informací můžete narazit na odkazy vedoucí na jiné informační zdroje u jiných provozovatelů internetových stránek. Rádi bychom Vás informovali, že KVK neodpovídá za způsob ochrany osobních údajů na stránkách třetích stran ani za informace a služby na jejich stránkách umístěných. Použití odkazů není podpora nebo doporučení externích zdrojů informací nebo služeb.

 

 1. AUTORSKÁ PRÁVA

Pokud není stanoveno jinak, je veškerý obsah této internetové stránky (tj. články, ilustrace, zvukové nahrávky, software, design, zdrojový kód nebo doména (společně „údaje“) duševním vlastnictvím KVK a je chráněn autorským, patentovým a známkovým právem nebo je použit na základě svolení oprávněného vlastníka. K použití, změnám, publikaci, prezentaci nebo jiné formě veřejného využití, rozšiřování a obchodnímu využití údajů na této internetové stránce uvedených může dojít pouze se svolením KVK. Umístění informací včetně zdroje se nepovažuje za udělení souhlasu.

 

KVK souhlasí se stažením a uložením obsahu internetové stránky ve vlastním počítači, síti, respektive s jeho sdílením, tiskem nebo k šíření jiným způsobem, pokud je tak činěno výhradně k informativnímu účelu a pouze za účelem osobního využití. Pro využití jakéhokoliv údaje k obchodním účelům je nutný předběžný souhlas KVK.

 

 1. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
  Vzhledem k tomu, že je internet otevřenou sítí, KVK vylučuje jakoukoliv odpovědnost v souvislosti se zánikem, zpožděním nebo jakýmikoliv dalšími chybami v informacích a zprávách odeslaných v elektronické podobě.

KVK nenese odpovědnost za poškození vyplývající z chyby, nepoužitelnosti, systémové chyby nebo z nesprávného fungování webu, které způsobily důvody nezávislé od KVK nebo jiné třetí osoby či strany.
KVK také nenese odpovědnost za poškození vzniklá v důsledku nesprávné ochrany Vašeho zařízení, útoků způsobených malwarem a viry, krádeže, ztráty nebo změny údajů.

KVK také vylučuje jakoukoliv odpovědnost za škody způsobené v důsledku nesprávnosti Vámi uvedených údajů, respektive jejich neshody se skutečností.

KVK do míry povolené souvisejícími právními předpisy vylučuje jakoukoliv odpovědnost za škody, nevýhody a vady způsobené přímo či nepřímo využitím informací uvedených na internetové stránce  nebo výsledkem jeho využití jakýmkoli jiným způsobem.
KVK nenese odpovědnost za neoprávněné využití přijatých osobních a dalších údajů, za jejich zničení, poškození, zveřejnění, rozmnožení nebo za případné související poškození. Výhradní odpovědnost za tato poškození nese původce daného chování a skutku.

 

 1. ODESLANÉ INFORMACE
  V případě, že KVK dobrovolně, prostřednictvím internetové stránky poskytnete informace, souhlasíte jejich odesláním zároveň s tím, aby KVK získal na dané údaje bez poskytnutí protihodnoty uživatelské právo a aby je mohl na základě vlastní vůle dle Informačního materiálu zákona o ochraně osobních údajů využívat. Zároveň prohlašujete, že odeslané údaje neporušují práva dalších osob.

 

Odeslané údaje KVK nekontroluje a nenese tedy žádnou zodpovědnost za správnost těchto informací. KVK si vyhrazuje právo jakékoli informace kdykoliv bez předběžného oznámení, pouze na základě vlastní vůle, editovat, popř. odstranit z webu.
V rámci dobrovolného poskytnutí údajů na webu jste povinni poskytnout údaje, které odpovídají skutečnosti, respektive skutečnému stavu. KVK si vyhrazuje právo osobní údaje zkontrolovat a v případě, že jsou očividně nesprávné či nepřesné a nedojde v poskytnuté lhůtě k nápravě, je KVK oprávněn takové údaje ze svého systému odstranit.
Kromě těchto skutečností se zavazujete, že neposkytnete na web žádné údaje, které by byly v rozporu s jakýmikoliv právními předpisy, mezinárodní úmluvou, obsahem směrnice internetového poskytovatele o zákazu zneužití, nebo s jakýmikoliv obecně přijatými předpisy nebo v rozporu s dobrými mravy. Za porušení těchto pravidel nesete plnou zodpovědnost..
V případě, že máte další dotazy, stížnosti nebo potřebujete více informací, kontaktujte prosím náš zákaznický servis (e-mail: cz@spicyanalytics.com), kde Vám budeme k dispozici.